Op deze website gebruiken we cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.

fotobanner

Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de scholen. Het schoolbestuur organiseert het onderwijs, werft personeel aan, kent attesten, getuigschriften en diploma's toe.
De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen per school; hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover.
Voor het dagelijkse beleid is de schooldirectie verantwoordelijk.

De leden van het schoolbestuur:
voorzitter: Yves Stevens
secretaris: Aniëla De Wachter
penningmeester: Patouche Van Staaij
lid: Mia Van Den Bergh
lid: Bruno De Jonckheere
lid: Linda Van Oevelen

 

 

 

Sponsors