Op deze website gebruiken we cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.

fotobanner (2)

Bij de inschrijving van een leerling dient een officieel document te worden voorgelegd waaruit de identiteit van het kind blijkt. In principe is de SIS-kaart voldoende. Andere mogelijke documenten kunnen zijn: trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, identiteitskaart van het kind, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, reispas. Van kinderen die geen SIS-kaart hebben, wordt een uittreksel uit het bevolkingsregister bezorgd.
Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de eerste instapdatum na hun inschrijving. Dit is de eerste dag na de zomer-, de herfst-, de kerst-, de krokus- of de paasvakantie, de eerste schooldag van februari en de maandag na Hemelvaartsdag.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat ze niet in een andere school zijn ingeschreven.
In het kader van het gelijkekansenonderwijs vullen de ouders bij de inschrijving een vragenlijst in met opgave van het taalgebruik in het gezin en onder vrienden.

Neem contact op met de school voor verder info of voor een afspraak.

Sponsors